Snus kan redde liv!

Dere forskere lurer ikke meg med alle de fancy undersøkelsene deres!

[…]

Slutte å snuse?

“Alle sigarettpakker og snusbokser vil få samme farge, som er en gusjebrun farge, som er forsket frem å være den minst attraktive og den man liker minst”…. HAHA !

[…]